Bột trầm hương xông nhà

Bột trầm hương xông nhà

trầm hương bột thường được dùng để xông nhà trong nhiều trường hợp như : tẩy uế, làm sạch không gian sinh hoạt,

giao hòa năng lượng với ngôi gia khi về nhà mới, xông hương thnah sạch trong môi trường sinh hoạt gia đình

Bột trầm hương xông nhà
bot-tram

hoặc môi trường kinh doanh vào dịp cuối năm, đầu xuân.
Xông với lửa than : đây là cách sử dụng truyền thống của ông bà ta từ ngàn xưa. Than được để trên bếp cho bắt lửa hồng.
Trầm hương bột được rắc lên trên than hồng từng đợt nhỏ.

Bột trầm hương được cháy rất nhanh và tỏa hương mạnh mẽ.

nhang đèn thiên hương phước tại thủ dầu một bình dương tư vấn nhiệt tình, tận tâm. vui lòng liên hệ 0971856988

mua tại bình dương

#đt_0971856988 #websitedailydogiadung.com

Địa chỉ: 9 Huỳnh Văn Nghệ Phú Lợi Bình Dương