3 BÓNG GAI TẬP SAU TAI BIẾN

Giá: 139.000 đ

Mô tả

Không giống như những quả bóng đồ chơi thông thường, bóng tập cơ tay có kết cấu đặc biệt.
– Là dụng cụ tập cơ tay bệnh nhân bị liệt, tai biến.
– Có tác dụng kích thích thần kinh cơ tay với độ đàn hồi cao.

– Bóng được thiết kế với độ đàn hồi cao,
– Vừa khít bàn tay.
– Có các gai li li, có tác dụng matxa, kích thích thần kinh cơ tay.

Các bài tập có thể áp dụng: Cầm bóng, Nắm, bóp bóng, Xoay bóng…