cúng 5 ông ngũ công vương phật

Giá: 10.000 đ

Mô tả

cúng 5 ông ngũ công vương phật là ai

cúng 5 ông ngũ công vương phật

Đông Phương Thanh Đế (nay ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)

+ Tây Phương Bạch Đế (nay ở xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang)

+ Nam Phương Xích Đế (nay ở xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang)

+ Bắc Phương Hắc Đế (nay ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)

.+ Trung Ương Huỳnh Đế (nay ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)

Tín ngưỡng thờ Ngũ Công Vương Phật là do ảnh hưởng bởi văn hóa của người Trung Quốc.

Theo sách Diễn cầm Tam thế của soạn giả Dương Công Hầu thì

bộ Quan Công ba ông (Quan Công ngồi giữa, sau lưng là Quan Bình giữ ấn, Châu Thương cầm đao Thanh Long)

hay Ngũ Công Vương Phật (Giống tượng ba ông vẽ thêm Trương Tiên cầm cung đứng sau Quan Bình. và Vương Thiên Quân cầm giản đứng sau Châu Thương), được xem là ông quan độ mạng cho nam giới.

thờ ông Quan Công như tôn thờ sự “Chính Khí” và đức Ngũ thường (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín)

mua cúng 5 ông tại bình dương xem thêm https://dailydogiadung.com/danh-muc/vang-ma-giay-tien/

cúng 5 ông ngũ công vương phật
cung-5-ong

#đt_0971856988

💁‍ #websitedailydogiadung.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “cúng 5 ông ngũ công vương phật”