dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ

Giá: 100.000 đ

Mô tả

dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ là gì

dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ là nhắc nhở đại chúng luôn hành trì Phật pháp, tịnh tâm để đạt đến quả vị Phật.

Người khai quang là người có trí tuệ, tâm thanh tịnh. Là người phải thông suốt tường tận về kinh luận của Phật Bồ Tát, khởi nguồn và ý nghĩa mà các Ngài biểu đạt. Bởi vì mọi người phải giải thích rõ ràng, minh bạch cho đại chúng, không được phép hiểu trên hình thức mà phải xuất phát từ tâm tu tập https://dailydogiadung.com/danh-muc/vang-ma-giay-tien/

dịch vụ khai quan điểm nhãn
dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ

Chú khai quan điểm nhãn tượng thờ

Phụng thỉnh Thổ Địa chi thần

Hoặc – Phụng thỉnh Tài Thần

Giáng hạ tại vị chứng minh – kim vì ân chú tên là: … Tuổi … Phát tâm phụng thờ cốt vị. Xin ngài giáng hạ nhập vô – hồn nhãn nhập nhãn – hồn nhĩ nhập nhĩ

– hồn tâm nhập tâm – túc bộ khai quờn – tâm can, tì phế, thận – cấp cấp linh linh.

Điểm nhãn nhãn thông minh.

Điểm nhĩ nhĩ thinh thinh.

Điểm khẩu khẩu năng thuyết.

Điểm phủ túc thông hành.

Cấp cấp như luật lệnh.

dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ tại bình dương

#đt_0971856988

💁‍ #websitedailydogiadung.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “dịch vụ khai quan điểm nhãn tượng thờ”