HỘP CHIA THUỐC TỰ ĐỘNG

Giá: 39.000 đ

Hộp chia thuốc cá nhân 7 ngày với thiết kế hình lát quả cam gồm 7 ngăn tương ứng với 7 ngày trong tuần giúp bạn phân chia thuốc