Máy tẩy lông

Giá: 99.000 đ

Máy tẩy lông nhỏ gọn và có các tính năng vô cùng hữu ích với các nguyên lý hoạt động đơn giản. – Giúp bạn loại bỏ vùng lông không mong muốn và giúp bạn có thể tự tin.